Norrland 12

Butiksfastighet om 760 kvm i centrala Norrtälje som inrymmer en lokal med entré och fönster mot Billborgsgatan.

Fastigheten uppfördes 1977.

11 förhyrda parkeringsplatser finns.

Görla 9:20

Fastigheten utgörs av lokaler, kontor, verkstad, lager mm

Görla 9:10

Byggnaden utgörs av lokaler, kontor, verkstad, butik, lager mm

Hinderbanan 2

Handelsområdet är fortfarande under utveckling och detaljplanen ger utrymme för totalt 34 000 kvm butiksyta gällande volymhandel.