Görla 9:20

Fastigheten utgörs av lokaler, kontor, verkstad, lager mm

Görla 9:10

Byggnaden utgörs av lokaler, kontor, verkstad, butik, lager mm

Hinderbanan 2

Handelsområdet är fortfarande under utveckling och detaljplanen ger utrymme för totalt 34 000 kvm butiksyta gällande volymhandel.