Felanmälan

Felanmälan fastigheten Merkurius 2, Pegasus 5, Hinderbanan 2 och Roboten 1, 2 & 3:

 • mail:  felanmalan@redab.nu
 • telefon:  08-676 06 06 till REDAB mån-fre kl 07.00 – 11.00 och 12.00 -16.00

Felanmälan övriga fastigheter i Norrtälje:

 • mail: felanmalan@centrumfastigheter.nu
 • telefon: 0733-94 10 30 till Nils Holmström mån-tor 07.00 -16.00
 • telefon: 08-676 06 06 till REDAB  fredagar eller mail: felanmalan@redab.nu

Vänligen ange kontaktuppgifter, adress, lägenhets- lokalnummer/namn samt ditt ärende när du gör din felanmälan.

Jour

Vid akuta ärenden utanför kontorstid och helger, för ärenden som medför fara för fastighet ex vattenläcka vänligen kontakta:

 • REDAB jourtelefon 0176-27 65 00

Jour

Vid akuta ärenden utanför kontorstid och helger, för ärenden som medför fara för fastighet  ex vattenläcka vänligen kontakta

 • Fastigheter i Norrtälje: REDAB jourtelefon 0176-27 65 00

 

Inflyttning

Ommålning

Om ni själva vill måla eller tapetsera om, tänk på att ni kan bli ersättningsskyldiga om arbetet ej har utförts fackmannamässigt eller är av sådan färg eller mönster som inte godkännes av Centrum Fastigheter. Hör av er till oss innan ni påbörjar några arbeten i lägenheten. Tänk på att om ni limmar upp spegelväggar så innebär det att rummet måste tapetseras om vid avflyttning.

Tvättstugan

När ni använder den gemensamma tvättstugan tänk på att lämna den väl rengjord, och respektera tvättiderna. Att respektera tvätttiderna innebär även att det inte är tillåtet att använda tvättstugan då den är bokad av någon annan.

Nycklar

Nycklarna ska förmedlas via Centrum Fastigheter om inte annat är överenskommit.
Tänk på att det är rätt antal nycklar i annat fall kan ni komma att debiteras för cylinderbyte.

Gemensamma utrymmen

Att bo i en hyresfastighet med flera lägenheter innebär att man delar utrymmen med andra hyresgäster så som korridorer, trapphus, innegårdar m.m. tänk på att hålla rent och inte förvara saker på dessa ytor.

Soprum

Soprummen i fastigheterna är endast till för hushållssopor samt i vissa berörda fastigheter Matavfallssortering, läs mer under Sophantering. Grovsopor får hyresgästen själv forsla bort till kommunens återvinningscentraler.

Avflyttning

Uppsägning av lägenhet

När ni skall flytta ifrån lägenheten gäller tre ”hela” månaders uppsägningstid.
Uppsägningen skall vara skriftlig.

Visning

Som avflyttande hyresgäst kommer ni att bli kontaktad av oss för tidsbokning för att visa er lägenhet för intressenter, det är därför viktigt att ni lämnar telefonnummer som vi kan nå er på (dagtid).

Utflyttning

Som tidpunkt för avflyttning gäller den dag som överenskommits på kontraktet alternativt den dag som är angiven i den avflyttningsbekräftelse som du erhåller från oss efter uppsägningen. Nycklarna till lägenhet, förråd och eventuell motorvärmare skall återlämnas till oss i samband med besiktningen eller enligt överenskommelse. Om ni har förlorat nycklar måste cylinderbyte ske, detta bekostas av hyresgästen.

Besiktning

Besiktning av lägenheten skall göras innan eller i samband med att nycklarna lämnas till oss, avtala tid för besiktning i god tid.
Lägenheten skall vid besiktningstillfället vara väl rengjord och tömd på möbler m.m.
Finns det skador i lägenheten som måste åtgärdas innan nästa hyresgäst kan överta lägenheten påtala detta i god tid innan avflyttningsdagen så att det kan åtgärdas i tid.
Om ni själva har målat eller tapetserat om, påtala även detta i god tid, ni kan bli ersättningsskyldiga om arbetet ej har utförts fackmannamässigt.
Observera att det ej är tillåtet att själv lämna nycklarna till inflyttande hyresgäst utan vårt medgivande.

Lite tips om sånt som ofta glöms bort vid avflyttningsstädning och flyttning:

 • Spisen skall dras ut och rengöras på sidor och bakstycke.
 • Ugnen görs rent invändigt och plåtarna rengörs väl.
 • Fläkten och i förekommande fall filtret rengörs väl.
 • Kyl/frys rengörs, avfrostas och luftas.
 • Golvbrunn i badrum rensas.
 • Fönster skall putsas.
 • Ni som har eget elabonnemang, glöm ej att meddela att ni skall flytta.
 • Torka ur samtliga skåp och garderober både invändigt och utvändigt.
 • Torka av lister, kontakter, rör, rörklammer m.m.
 • Rensa väggarna från spikar och krokar.

Är lägenheten inte ordentligt avstädad och tömd debiteras ni kostnaden för iordningställande.

Soprummen

Alla eventuella grovsopor får hyresgästen själv forsla bort till kommunens sortergårdar, dom får inte ställas i fastighetens soprum.

Garage / Parkeringsplats

Tänk på att säga upp er garage/ parkeringsplats i samband med uppsägningen av lägenheten.

Förråd

Glöm ej att tömma och städa ur ert lägenhetsförråd.

Slutligen vill vi önska er lycka till med flytten!

Betalning

Hyran ska alltid betalas i förskott och ska vara Centrum Fastigheter tillhanda senast sista bankdagen i varje månad. På varje hyresavi finns ett OCR-nummer (referensnummer) och detta måste anges vid betalning. Centrum Fastigheter skickar ut hyresavier kvartalsvis.

E-Faktura 

Nu kan vi erbjuda betalning via e-faktura! Alternativet är enkelt, bekvämt och miljövänligt eftersom hyresavin skickas elektroniskt direkt till din internetbank. Du ansluter dig genom att logga in i din privata internetbank och göra en anmälan. Kontakta din bank om du har frågor. Vi aviserar endast en gång per kvartal vilket innebär att din första betalning via e-faktura görs vid nästa hyresavisering.

Autogiro

För de hyresgäster som önskar kan man sköta sina betalningar via Autogiro. När man är ansluten till Autogiro så dras hyresbeloppet automatiskt från hyresgästens bankkonto. Fördelen med detta är att man inte riskerar att hyran kommer in för sent och man slipper betalningshanteringen. Autogiro ansluter man till via sin bank, antingen via internetbanken eller via sitt bankkontor. Vi aviserar en gång per kvartal vilket innebär att din första betalning via autogiro görs vid nästa hyresavisering.

Bredband, TV & Telefoni för privathyresgäster

Midgård 1, Gripen 1 & 5, Merkurius 1 & 2, Riddaren 1, Större Pan 16 och Vulkanus 8 & 9

Under våren 2024 har lägenheterna i dessa fastigheter anslutits till GlobalConnects öppna fibernät.

På fibermottagaren  finns information om hur du kommer igång.

*  *  *

Gripen 1, Gripen 5 och Midgård 1

För att få in basutbudet av analoga TV-kanaler behöver boende beställa en kostnadsfri TV-box från Telenor. www.telenor.se, Kundtjänst tfn: 020-222 222

Kabelbredband kan levereras genom Telenors kabel-TV-nät. Kontakta BITCOM på tfn: 031-706 27 40 eller besök  www.bredband.bitcom.se . Sök fram din adress och välj ”FiberKoax”.

Kontakta kundtjänst, på det bolag som fastigheten där du bor har avtal med, för att få mer information och hjälp.

Störning

Som boende i flerfamiljshus måste man visa sina grannar hänsyn.

 • Mellan kl 22:00 och 06:00 ska man sänka musik/tv, sluta borra och såga eller utföra annat som låter mycket.
 • Fredagar, lördagar och storhelger gäller tiderna 23:00 – 06:00.
 • Som allmän regel gäller att man aldrig ska störa sina grannar – vare sig dagtid eller nattetid !

 

 

Sophantering

Grovsopor, el-avfall och återvinning av förpackningar

Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor till någon av kommunens återvinningscentraler. Likaså ansvarar hyresgästen själv för att sortera tomglas, tidningar, metall-, pappers-, och plastförpackningar vid kommunens återvinningsstationer för förpackningar.

 

Matavfall

Med start under hösten 2018 börjar Norrtälje kommun införa matavfallsinsamling från alla hushåll och verksamheter i kommunen. Detta är ett långsiktigt projekt och i dagsläget har följande fastigheter i vårt bestånd matavfallsinsamling, Midgård, Riddaren, Vulkanus 8 & 9 samt Järnlodet 15 & 16.

Vi kommer meddela dig som hyresgäst när detta börjar gälla för fastigheten du bor i.

Det är mycket viktigt att du slänger dina sopor i rätt inkast!

Vad händer om jag inte sorterar ut matavfallet eller sorterar fel?

– Om det visar sig att det förekommer matavfall i sopkärlen för hushållsavfall kommer vi som hyresvärd att debiteras för osorterat avfall. Det innebär en betydligt högre avgift för sophämtningen vilket i slutändan kommer påverka din hyra.

– Annat avfall än matavfall kan förstöra rötningsprocessen eller fastna i förbehandlingen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.

Detta är matavfall

Exempelvis:

 • Alla slags matrester, både tillagade, råa och gamla
 • Benrester från kött, fisk och fågel
 • Frukt- och grönsaksrester samt skal
 • Ägg och äggskal
 • Torrvaror (mjöl, kryddor, ströbröd, konserverad mat med mera)
 • Bröd av alla slag
 • Tepåsar, te och kaffesump
 • Godis, snacks (popcorn, chips, ostbågar med mera)
 • Kosttillskott, proteinpulver, bantningspulver
 • Katt- och hundmat, både blötmat och torrfoder
 • Kaffefilter, hushållspapper och servetter

Detta är INTE matavfall

Exempelvis:

 • Matförpackningar av alla slag (plast, tuber, aluminium med mera)
 • Krukväxter, snittblommor och trädgårdsavfall
 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi/nikotintuggummi
 • Medicin (lämnas till apoteket)
 • Glasspinnar, ätpinnar, våtservetter
 • Jord, sand, kattsand och djurströ
 • Grillkol, aska och stearin
 • Fallfrukt (kan lämnas på våra återvinningscentraler)

Varför matavfallssortera?

Att matsortera är ett steg mot ett mer hållbart samhälle. Matavfallet som samlas in blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermarker när ny mat odlas. Mat blir till ny mat!

Var kan jag hämta matavfallspåsar och hitta mer info?

Matavfallspåsar finns att hämta kostnadsfritt på flertalet av kommunens matbutiker. Dessa finns listade på kommunens hemsida norrtalje.se/matpase.

Vill du läsa mer om matavfallsinsamlingen och få tips som underlättar din matsortering finns information på kommuns hemsida norrtalje.se/matavfall. 

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kan godkännas om det finns synnerliga skäl. Skälet kan t.e.x. vara studier, tillfälligt arbete på annan ort eller om man vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning.

Anledningen och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg och är tidsbegränsat med normalt högst ett år i taget.

En förlängning av tillståndet kan ske efter en ny ansökan om skälet kvarstår. Varje ansökan provas och uthyrningen måste godkännas av Centrum Fastigheter.

Under andrahandsuthyrningen är man som hyresgäst ansvarig för lägenheten. Det kan t.e.x gälla krav på hyran, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra.

En andrahandshyresgäst har ingen rätt att överta lägenheten om hyresgästen inte avser att flytta tillbaka. Lägenheten skall då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Den 1 oktober 2019 börjar nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Dessutom
ändras reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. Här har vi samlat de viktigaste reglerna du som
hyresgäst bör känna till:

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du
inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med
hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra
ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får
du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får
du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än
vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för
hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du
inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.
Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om
andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Lägenhetsbyte ska godkännas

För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både
du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att hyresnämnden
ska godkänna bytet. Hyresnämnden godkänner inte byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte.
Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att
sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade
folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Här kan du få mer information

Om du har frågor kring andrahandsuthyrning kan du också få mer information av hyresnämnden.

Lägenhetsbyte

 

Bostadsbyte med extern part

Hyresgäster som har ett förstahandskontrakt har rätt att byta den till annan bostad under förutsättning att hyresvärden ger sitt samtycke. Bytesrätten är till för att människor, som redan har en hyresrätt, ska kunna få en ny bostad när deras ekonomi, familje- eller arbetsförhållanden föranleder det. Samtycke kan ges när hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet. Det är vår hyresgästs skäl som beaktas inte bytespartens eller någon annans. Har man varit hyresgäst mindre än ett år hos Centrum Fastigheter måste man ha starkare skäl än annars för att få byta. Beaktansvärda skäl kan vara:

 • Ändrade familjeförhållanden
 • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden
 • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge
 • Väsentligt förbättrad bostadsstandard

Den bytespart som inte är hyresgäst hos Centrum Fastigheter ska godkännas av Centrum Fastigheter enligt samma kriterier som för nya hyresgäster:

 • Inkomst från tillsvidareanställning minst sex månader
 • Goda referenser från nuvarande och tidigare hyresvärd
 • Inga betalningsanmärkningar

Vill man ansöka om lägenhetsbyte ska en speciell ansökningsblankett fyllas i. Den kan beställas från oss.

Byta bostad internt inom Centrum Fastigheter

För hyresgäster som önskar att byta bostad inom Centrum Fastigheters bestånd gäller samma regler som de som söker externt dessutom gäller nedanstående:

 • Ha varit hyresgäst hos Centrum Fastigheter minst 1 år
 • Inte ha några skulder till bolaget
 • Inte vara eller ha varit föremål för störningsärenden
 • Ha betalt hyran punktligt de senast 12 månaderna

Det finns ingen intern kö för lägenhetsbyte utan alla lägenheter som blir lediga läggs ut på hemsidan. Är man intresserad av en lägenhet så gör man en intresseanmälan på den lägenheten och skriver in på övrig information att man redan är hyresgäst hos oss.

Parkering

Parkering inom fastighetsbeståndet får endast ske inom anvisade områden. Parkeringsövervakning inom våra fastigheter i Norrtälje sköts av Parkeringsservice Svenska AB, tel: 0771-77 11 00.

Det finns ingen intern kö för p-platser eller garageplatser utan alla dessa läggs ut på hemsidan. Är man intresserad av att hyra en p-plats eller garageplats så gör man en intresseanmälan på den plats man är intresserad av.

Vi har 3 varmgarage i fastigheterna Migård 1, Venus 1 och Juno 1.

 

Uppsägning

Vid uppsägning av hyresavtal gäller tre månaders uppsägningstid från nästkommande månadsskifte.

Uppsägningen skall vara skriftlig samt undertecknad av hyresgäst och skickas till:

 • Centrum Fastigheter i Norrtälje, Kyrkogatan 11, 761 30 NORRTÄLJE

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje, org nr 556699-6921, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

När du söker lägenhet hos oss

Under ansökningstiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge ansökningsprocessen pågår. Om du ångrar din ansökan kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst tar vi bort dina personuppgifter omgående.

Under hyresförhållandet

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.
Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla och behålla en god kontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.
Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.
Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet eller beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).
Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsyns-myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.