Felanmälan

Felanmälan fastigheter i Rimbo och fastigheten Merkurius 2 görs via:

 • mail:  felanmalan@redab.nu
 • telefon:  08-676 06 06 mån-fre kl 07.00 – 11.00 och 12.00 -16.00

Felanmälan fastigheter i Norrtälje görs via:

 • mail: felanmalan@centrumfastigheter.nu
 • telefon: 0733-94 10 30 Nils Holmström mån-fre 07.00 -16.00

Jour

Vid akuta ärenden utanför kontorstid och helger ex vattenläcka vänligen kontakta:

 • Fastigheter i Norrtälje: REDAB jourtelefon 0176-27 91 80
 • Fastigheter i Rimbo: REDAB jourtelefon 0176-27 91 80

Jour

Vid akuta ärenden utanför kontorstid och helger, ex vattenläcka vänligen kontakta:

 • Fastigheter i Norrtälje: REDAB jourtelefon 0176-27 91 80
 • Fastigheter i Rimbo: REDAB jourtelefon 0176-27 91 80

 

Inflyttning

Ommålning

Om ni själva vill måla eller tapetsera om, tänk på att ni kan bli ersättningsskyldiga om arbetet ej har utförts fackmannamässigt eller är av sådan färg eller mönster som inte godkännes av Centrum Fastigheter. Hör av er till oss innan ni påbörjar några arbeten i lägenheten. Tänk på att om ni limmar upp spegelväggar så innebär det att rummet måste tapetseras om vid avflyttning.

Tvättstugan

När ni använder den gemensamma tvättstugan tänk på att lämna den väl rengjord, och respektera tvättiderna. Att respektera tvätttiderna innebär även att det inte är tillåtet att använda tvättstugan då den är bokad av någon annan.

Nycklar

Nycklarna ska förmedlas via Centrum Fastigheter om inte annat är överenskommit.
Tänk på att det är rätt antal nycklar i annat fall kan ni komma att debiteras för cylinderbyte.

Gemensamma utrymmen

Att bo i en hyresfastighet med flera lägenheter innebär att man delar utrymmen med andra hyresgäster så som korridorer, trapphus, innegårdar m.m. tänk på att hålla rent och inte förvara saker på dessa ytor.

Soprum

Soprummen i fastigheterna är endast till för hushållssopor. Grovsopor får hyresgästen själv forsla bort till kommunens sortergårdar.

Avflyttning

Uppsägning av lägenhet

När ni skall flytta ifrån lägenheten gäller tre ”hela” månaders uppsägningstid.
Uppsägningen skall vara skriftlig.

Visning

Som avflyttande hyresgäst kommer ni att bli kontaktad av oss för tidsbokning för att visa er lägenhet för intressenter, det är därför viktigt att ni lämnar telefonnummer som vi kan nå er på (dagtid).

Utflyttning

Som tidpunkt för avflyttning gäller den dag som överenskommits på kontraktet alternativt den dag som är angiven i den avflyttningsbekräftelse som du erhåller från oss efter uppsägningen. Nycklarna till lägenhet, förråd och eventuell motorvärmare skall återlämnas till oss i samband med besiktningen eller enligt överenskommelse. Om ni har förlorat nycklar måste cylinderbyte ske, detta bekostas av hyresgästen.

Besiktning

Besiktning av lägenheten skall göras innan eller i samband med att nycklarna lämnas till oss, avtala tid för besiktning i god tid.
Lägenheten skall vid besiktningstillfället vara väl rengjord och tömd på möbler m.m.
Finns det skador i lägenheten som måste åtgärdas innan nästa hyresgäst kan överta lägenheten påtala detta i god tid innan avflyttningsdagen så att det kan åtgärdas i tid.
Om ni själva har målat eller tapetserat om, påtala även detta i god tid, ni kan bli ersättningsskyldiga om arbetet ej har utförts fackmannamässigt.
Observera att det ej är tillåtet att själv lämna nycklarna till inflyttande hyresgäst utan vårt medgivande.

Lite tips om sånt som ofta glöms bort vid avflyttningsstädning och flyttning:

 • Spisen skall dras ut och rengöras på sidor och bakstycke.
 • Ugnen görs rent invändigt och plåtarna rengörs väl.
 • Fläkten och i förekommande fall filtret rengörs väl.
 • Kyl/frys rengörs, avfrostas och luftas.
 • Golvbrunn i badrum rensas.
 • Fönster skall putsas.
 • Ni som har eget elabonnemang, glöm ej att meddela att ni skall flytta.
 • Torka ur samtliga skåp och garderober både invändigt och utvändigt.
 • Torka av lister, kontakter, rör, rörklammer m.m.
 • Rensa väggarna från spikar och krokar.

Är lägenheten inte ordentligt avstädad och tömd debiteras ni kostnaden för iordningställande.

Soprummen

Alla eventuella grovsopor får hyresgästen själv forsla bort till kommunens sortergårdar, dom får inte ställas i fastighetens soprum.

Garage / Parkeringsplats

Tänk på att säga upp er garage/ parkeringsplats i samband med uppsägningen av lägenheten.

Förråd

Glöm ej att tömma och städa ur ert lägenhetsförråd.

Slutligen vill vi önska er lycka till med flytten!

Betalning

Hyran ska alltid betalas i förskott och ska vara Centrum Fastigheter tillhanda senast sista bankdagen i varje månad. På varje hyresavi finns ett OCR-nummer (referensnummer) och detta måste anges vid betalning. Centrum Fastigheter skickar ut hyresavier kvartalsvis.

Autogiro

För de hyresgäster som önskar kan man sköta sina betalningar via Autogiro. När man är ansluten till Autogiro så dras hyresbeloppet automatiskt från hyresgästens bankkonto. Fördelen med detta är att man inte riskerar att hyran kommer in för sent och man slipper betalningshanteringen. Autogiro ansluter man till via sin bank, antingen via internetbanken eller via sitt bankkontor.

Kabeltv

Kontakta kundtjänst, på det bolag som fastigheten där du bor har avtal med, för att få mer information och hjälp. Se kontaktuppgifter nedan:

 • Rimbo Marknadsvägen/Rånäsvägen (Mittirimbo Fastigheter AB) — Analog TV – Canal Digital, tel 0770-11 55 11. Bredband, kabel TV, telefoni – Bredbandsbolaget, www.bredbandsbolaget.se, tel 0770-777 000. Observera att ni vid frågor måste ange adress inklusive nummer och bokstav.
 • Norrtälje Stora Brogatan/Billborgsgatan/Danskes gränd (Norrtäljes Centrumfastigheter KB) — Bredbandsbolaget, www.bredbandsbolaget.se, tel 0770-777 000
 • Norrtälje Billborgsgatan (Centrum Fastigheter Stationsplan AB) — Bredbandsbolaget, www.bredbandsbolaget.se, tel 0770-777 000
 • Norrtälje Lilla Torget/Lilla Brogatan(Centrum Fastigeter Mittistaden AB) — ComHem AB, www.comhem.se, kundservice@comhem.com, tel 90 222

Störning

Som boende i flerfamiljshus måste man visa sina grannar hänsyn.

 • Mellan kl 22:00 och 06:00 ska man sänka musik/tv, sluta borra och såga eller utföra annat som låter mycket.
 • Fredagar, lördagar och storhelger gäller tiderna 23:00 – 06:00.
 • Som allmän regel gäller att man aldrig ska störa sina grannar – vare sig dagtid eller nattetid !

Om du störs av sådant som har beskrivits här, ska du inte tveka att kontakta störningsjouren på kvällar och helger på telefon: 019-324 325.

Du måste ange ditt namn och telefonnummer (hålls anonymt) för att Störningsjouren ska kunna ta emot din anmälan. Du måste även ange vem eller vilken lägenhet som stör.

Den hyresgäst som stör och orsakar utryckning av störningsjouren kommer att debiteras en kostnad som i nuläget är 1 211 kr.

 

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kan godkännas om det finns synnerliga skäl. Skälet kan t.e.x. vara studier, tillfälligt arbete på annan ort eller om man vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning.

Anledningen och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg och är tidsbegränsat med normalt högst ett år i taget.

En förlängning av tillståndet kan ske efter en ny ansökan om skälet kvarstår. Varje ansökan provas och uthyrningen måste godkännas av Centrum Fastigheter.

Under andrahandsuthyrningen är man som hyresgäst ansvarig för lägenheten. Det kan t.e.x gälla krav på hyran, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra.

En andrahandshyresgäst har ingen rätt att överta lägenheten om hyresgästen inte avser att flytta tillbaka. Lägenheten skall då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Lägenhetsbyte

 

Bostadsbyte med extern part

Hyresgäster som har ett förstahandskontrakt har rätt att byta den till annan bostad under förutsättning att hyresvärden ger sitt samtycke. Bytesrätten är till för att människor, som redan har en hyresrätt, ska kunna få en ny bostad när deras ekonomi, familje- eller arbetsförhållanden föranleder det. Samtycke kan ges när hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet. Det är vår hyresgästs skäl som beaktas inte bytespartens eller någon annans. Har man varit hyresgäst mindre än ett år hos Centrum Fastigheter måste man ha starkare skäl än annars för att få byta. Beaktansvärda skäl kan vara:

 • Ändrade familjeförhållanden
 • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden
 • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge
 • Väsentligt förbättrad bostadsstandard

Den bytespart som inte är hyresgäst hos Centrum Fastigheter ska godkännas av Centrum Fastigheter enligt samma kriterier som för nya hyresgäster:

 • Inkomst från tillsvidareanställning minst sex månader
 • Goda referenser från nuvarande och tidigare hyresvärd
 • Inga betalningsanmärkningar

Vill man ansöka om lägenhetsbyte ska en speciell ansökningsblankett fyllas i. Den kan beställas från oss.

Byta bostad internt inom Centrum Fastigheter

För hyresgäster som önskar att byta bostad inom Centrum Fastigheters bestånd gäller samma regler som de som söker externt dessutom gäller nedanstående:

 • Ha varit hyresgäst hos Centrum Fastigheter minst 1 år
 • Inte ha några skulder till bolaget
 • Inte vara eller ha varit föremål för störningsärenden
 • Ha betalt hyran punktligt de senast 12 månaderna

Det finns ingen intern kö för lägenhetsbyte utan alla lägenheter som blir lediga läggs ut på hemsidan. Är man intresserad av en lägenhet så gör man en intresseanmälan på den lägenheten och skriver in på övrig information att man redan är hyresgäst hos oss.

Parkering

Parkering inom fastighetsbeståndet får endast ske inom anvisade områden. Parkeringsövervakning inom våra fastigheter i Norrtälje och Rimbo sköts av Parkeringsservice Svenska AB, tel: 0771-77 11 00 och i Stockholm av Stockholms Stads parkering 08-772 96 00.

Vid intresse av att hyra p-plats eller garage ring kontoret på tel 0176-777 30.

Uppsägning

Vid uppsägning av hyresavtal gäller tre månaders uppsägningstid från nästkommande månadsskifte.

Uppsägningen skall vara skriftlig samt undertecknad av hyresgäst och skickas till:

 • Centrum Fastigheter i Norrtälje, Kyrkogatan 11, 761 30 NORRTÄLJE