Vår verksamhet

Vi är ett privatägt fastighetsbolag med lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Roslagen

Centrum Fastigheter i Norrtälje AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar attraktiva fastigheter i Norrtälje stadskärna.

Koncernens förvaltningsytor avseende lokaler och bostäder uppgår i dag till ca 75 800 kvm. Ytorna är fördelade på 102 stycken bostäder (7 800 kvm) och 177 stycken affärs-, kontors- och lagerlokaler (68 000 kvm). Dessutom förvaltar bolaget totalt 194 garageplatser samt 168 parkeringsplatser.

Bolaget har en stark tro på att bygga långsiktiga relationer med såväl hyresgäster som underentreprenörer för att på så sätt skapa trygghet och stabilitet.

Bolaget agerar och arbetar utifrån en övertygelse om att Norrtälje och dess närliggande områden kommer att växa och fortsätta vara ett attraktivt alternativ för såväl privatpersoner som företagare. Dessutom jobbar bolaget aktivt med att initiera och stödja olika projekt med syfte att skapa en attraktiv och levande miljö, där både bolaget och dess hyresgäster samt kommunen kan fortsätta att utvecklas.

Centrum Fastigheters styrelse

Ordförande / Ledamot

Clas-Göran Sylvén

Ledamot / Grundare av bolaget

Åke Fagerström

VD / Ledamot

Magnus Fagerström

Ett axplock av våra fastigheter