Vår verksamhet

Vi är ett privatägt fastighetsbolag med lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Roslagen

Vi tror på Norrtälje/Rimbo regionen som en region med stor utvecklingspotential då läget för dessa orter är unikt med sin närhet till Stockholm, Arlanda och Uppsala och där även närheten till skog och hav är en avgörande trivselfaktor för de människor som väljer att verka och bo här. Vår ambition har alltid varit att skapa långsiktiga relationer samt att jobba nära våra kunder och hyresgäster. Det är vårt sätt att skapa trygghet och förtroende vilket i förlängningen ger oss nöjda kunder.

Centrum Fastigheters förvaltningsytor uppgår i dag till ca: 83 600 kvm i form av bostäder, kontor och kommersiella lokaler. I beståndet finns ca: 3.000 kvm outnyttjade byggrättar för framtida projekt.

Centrum Fastigheter i Norrtälje AB är moderbolag i en koncern som idag består av 27 stycken bolag.

Centrum Fastigheters styrelse

Ordförande

Erik Uhlén

Ledamot/grundare av bolaget

Åke Fagerström

Ledamot

Clas-Göran Sylvén

Ledamot

Richard Pantzar

Ledamot

Ulf Barkman

Ett axplock av våra fastigheter