Vi har förvärvat fastigheterna Görla 1:11 och Görla 1:19

Centrum Fastigheter i Norrtälje AB har förvärvat fastigheterna Görla 1:11 och Görla 1:19 per den 1:a juli 2024 via bolags förvärv.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta som uppgår till 4390 m2 fördelat på bilhall, kontor, verkstad och lager.

Fastigheten är fullt uthyrd till Mobility Motors Norrtälje.

I samband med affären skrevs ett 10 årigt hyresavtal mellan parterna.