Roboten 2 NorrteljePorten

Etableringen av Roboten 2 går framåt.

Under vecka 20 har bodar etablerats och tagits i drift. Avloppspump driftsatt. Plintformar är byggda och 18 st plintar är armerade och gjutna. Vi har schaktat för det stora dagvattenledningssystemet.

Det har dessutom sprängts och schaktats mot grannfastigheten och körvägarna är fyllda med bergkross och dammbekämpning.