Nu ska ”Handelsbankshuset” renoveras utvändigt

Vackra byggnaden Merkurius 1 ska nu få omvårdnad.

Huset ska bl a putsas samt målas om och även få fasadbelysning.

Arbetet påbörjas vecka 16 och beräknas vara klart till sommaren.