Roboten 2 – NorrteljePorten

Under vecka 23 har gjutningen av pelare och fundament fortskridit. Oljeavskiljare är på plats och rördragningen under huset är ihopkopplade med oljeavskiljare och avloppsstation.

Arbetet med transportvägar börjar också bli klara med utrymme mitt i fastigheten stort nog för att rymma en mobilkran att lyfta husstål med.