Norrteljeporten

Centrum Fastigheter äger bolaget Nordrona Fastighets AB vilket via sina dotterbolag äger mark och utvecklar ett handelsområde vid Norrtäljes södra infart. Etapp 1 Hinderbanan är fullt uthyrt och arbetet med etapp 2 Roboten pågår. Första byggnaden på fastigheten Roboten är färdigställd och fullt uthyrd. Den första hyresgästen Nordic Wellness öppnade upp i januari och övriga hyresgäster kommer att flytta in succesivt under våren. Projektarbetet fortsätter med nästa två byggnader.