Norrteljeporten

Centrum Fastigheter äger bolaget Nordrona Fastighets AB vilket via sina två dotterbolag äger mark och utvecklar ett handelsområde vid Norrtäljes södra infart. Etapp 1 Hinderbanan är fullt uthyrt och arbetet med etapp 2 Roboten har påbörjats.