Erik Uhlén invald som ny styrelseordförande

Erik är född i Uppsala och boende i Täby med fru och två barn. Fritiden spenderas helst med resor eller sport. Han är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet och har under åren 2006-2019 varit auktoriserad revisor och partner på Grand Thornton. Under ett antal av dessa år var han även kontorschef för Gävle och Göteborgskontoret. Sedan 2019 är Erik CFO på Sehlhall Fastigheter och vid årsstämman 2020 invald som ordförande i Centrumfastigheter i Norrtälje.