Centrumfastigheter har förvärvat Större Pan 16 vid Lilla Torget

Den 20 juni förvärvade Centrum Fastigheter fastigheten Större Pan 16 belägen i centrala Norrtälje vid lilla torget.

Fastigheten består av tre hus med en total uthyrbar area av 672 m2.

Fastigheten kompletterar bolagets fastighetsinnehav i centrala Norrtälje på ett fint sätt och vi ser fram emot att förvalta fastigheterna framgent.