Centrum Fastigheter

Centrum Fastigheter agerar och arbetar utifrån övertygelsen om att Norrtälje och dess närliggande områden kommer att fortsätta växa och vara attraktivt för såväl privatpersoner som företagare

En levande stadskärna

Centrum Fastigheter arbetar aktivt med att initiera och stödja olika projekt med syfte att skapa en attraktiv och levande miljö

Långsiktiga relationer

Centrum Fastigheter tror starkt på att bygga långsiktiga relationer med såväl hyresgäster som underentreprenörer

Ständig utveckling

Centrum Fastigheter vill vara med och skapa möjligheter för en boendemiljö utöver det vanliga.

Händer hos oss

Öppettider under augusti

På fredagar under augusti månad kommer Centrumfastigheters kontor stänga kl 13:00.

Vid akuta ärenden vänligen kontakta fastighetsskötare Nils Holmström eller förvaltare Martin Johansson.

Trevlig sommar!

Vi kommer hålla kontoret stängt under vecka 28, 29 och 30. Vi är tillbaka 27 juli med ny energi.

Vi önskar Er alla en riktigt trevlig sommar och semester!

Erik Uhlén invald som ny styrelseordförande

Erik är född i Uppsala och boende i Täby med fru och två barn. Fritiden spenderas helst med resor eller sport. Han är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet och har under åren 2006-2019 varit auktoriserad revisor och partner på Grand Thornton. Under ett antal av dessa år var han även kontorschef för Gävle och Göteborgskontoret. Sedan 2019 är Erik CFO på Sehlhall Fastigheter och vid årsstämman 2020 invald som ordförande i Centrumfastigheter i Norrtälje.