Centrum Fastigheter

Centrum Fastigheter agerar och arbetar utifrån övertygelsen om att Norrtälje och dess närliggande områden kommer att fortsätta växa och vara attraktivt för såväl privatpersoner som företagare

En levande stadskärna

Centrum Fastigheter arbetar aktivt med att initiera och stödja olika projekt med syfte att skapa en attraktiv och levande miljö

Långsiktiga relationer

Centrum Fastigheter tror starkt på att bygga långsiktiga relationer med såväl hyresgäster som underentreprenörer

Ständig utveckling

Centrum Fastigheter vill vara med och skapa möjligheter för en boendemiljö utöver det vanliga.

Händer hos oss

Sommartider

Veckorna 29-31 har kontoret i Norrtälje sommarstängt.

Under dessa tider gäller för felanmälan fastigheter både i Norrtälje och Rimbo:

mail: felanmalan@redab.nu
telefon: REDAB 08-676 06 06
mån-fre kl 07.00-11.00, 12.00-16.00

Jour
Vid AKUTA ärenden utanför kontorstid och helger ex vattenläcka vänligen kontakta:

REDAB jourtelefon 0176-27 91 80

GLAD SOMMAR

SÖKA LÄGENHET

Intresseanmälan lägenheter

Observera att vi inte har någon kö att anmäla sig till för våra lägenheter utan det går endast att lämna intresseanmälan då vi har lediga lägenheter.

Vi lägger upp alla våra lediga objekt, lokaler och lägenheter, på denna hemsida. Klicka på Lediga objekt.

 

Grönfärgat varmvatten i Hagen

På grund av att en fjärrvärmeväxlare gått sönder vid Marknadsvägen 4 i Rimbo så kan varmvattnet där bli grönfärgat. Det är ingen fara om det kommer grönt vatten ur varmvattenkranen. Den gröna färgen är Pyranin och används av Norrtälje Energi för att hitta läckor. Det är godkänt av Livsmedelsverket. Någon risk för färgpåverkan på exempelvis tvätt, hår eller hud finns inte.

Det arbetas för fullt med att åtgärda felet och förhoppningen är att få fram en ny värmeväxlare så fort som möjligt!

Vill ni ha mer information om det grönfärgade vattnet besök gärna Norrtälje Energis hemsida www.norrtaljeenergi.se