Centrum Fastigheter

Centrum Fastigheter agerar och arbetar utifrån övertygelsen om att Norrtälje och dess närliggande områden kommer att fortsätta växa och vara attraktivt för såväl privatpersoner som företagare

En levande stadskärna

Centrum Fastigheter arbetar aktivt med att initiera och stödja olika projekt med syfte att skapa en attraktiv och levande miljö

Långsiktiga relationer

Centrum Fastigheter tror starkt på att bygga långsiktiga relationer med såväl hyresgäster som underentreprenörer

Ständig utveckling

Centrum Fastigheter vill vara med och skapa möjligheter för en boendemiljö utöver det vanliga.

Händer hos oss

Norrtälje Kommun meddelar att kokningsrekommendationen hävs i Rimbo, Rånäs och Ekebyholm

27 januari 2020 kl. 10:27

Två vattenprov efter varandra visar på godkänt resultat, därmed hävs kokningsrekommendationen i Rimbo, Rånäs och Ekebyholm.
Under veckan kommer fortsatt arbete med ledningarna att pågå i området. Det kan orsaka en del tryckvariationer.

Takrenovering påbörjad på Riddaren 1

Nu har takrenoveringen på fastighet Riddaren1 påbörjats. Byggställningar börjar komma på plats och tvättning av tak, elarbeten, takmålning och plåtarbeten kommer ske löpandes. Målningen kommer att ske under april/maj om temperaturen ligger över 5 grader. Om vädret tillåter kommer renoveringen vara slutförd redan under maj månad.

 

Varmt välkomna Norrtälje MMA till vår fastighet Görla 9:10

Första oktober flyttade Norrtälje MMA Kampsportsförening in i vår fastighet Görla 9:10.
Vi önskar dem varmt välkomna som hyresgäst!