Centrum Fastigheter

Centrum Fastigheter agerar och arbetar utifrån övertygelsen om att Norrtälje och dess närliggande områden kommer att fortsätta växa och vara attraktivt för såväl privatpersoner som företagare

En levande stadskärna

Centrum Fastigheter arbetar aktivt med att initiera och stödja olika projekt med syfte att skapa en attraktiv och levande miljö

Långsiktiga relationer

Centrum Fastigheter tror starkt på att bygga långsiktiga relationer med såväl hyresgäster som underentreprenörer

Hamnhus1

Här är Centrum Fastigheter med och skapar en boendemiljö över det vanliga

Händer hos oss

Visningar i möblerad lägenhet i Hamnhus1

Med hjälp av Väddö Möbler kan nu visningar göras i en möblerad lägenhet! Besök www.hamnhus1.se för information om tider för visningar!

Fastigheten Tullen 6 såld

Centrum Fastigheter har sålt fastigheten Tullen 6 ”Polishuset” och de nya ägarna Intea Fastigheter AB tillträder i dag 2018-08-31.

Vi vill tacka alla hyresgäster för ett gott samarbete under åren och önskar de nya ägarna lycka till!

Hamnhus1 först ut i hamnen

Nu börjar de första att flytta in!

Under v 34 börjar inflyttningen!

Är du intresserad av boende i detta vackra hus med bästa läge i Norrtälje Hamn besök www.hamnhus1.se