Centrum Fastigheter

Centrum Fastigheter agerar och arbetar utifrån övertygelsen om att Norrtälje och dess närliggande områden kommer att fortsätta växa och vara attraktivt för såväl privatpersoner som företagare

En levande stadskärna

Centrum Fastigheter arbetar aktivt med att initiera och stödja olika projekt med syfte att skapa en attraktiv och levande miljö

Långsiktiga relationer

Centrum Fastigheter tror starkt på att bygga långsiktiga relationer med såväl hyresgäster som underentreprenörer

Ständig utveckling

Centrum Fastigheter vill vara med och skapa möjligheter för en boendemiljö utöver det vanliga.

Händer hos oss

Roboten 2 – NorrteljePorten

Under vecka 23 har gjutningen av pelare och fundament fortskridit. Oljeavskiljare är på plats och rördragningen under huset är ihopkopplade med oljeavskiljare och avloppsstation.

Arbetet med transportvägar börjar också bli klara med utrymme mitt i fastigheten stort nog för att rymma en mobilkran att lyfta husstål med.

 

 

 

Huvudkontoret semesterstängt vecka 28-30

Vi kommer hålla semesterstängt på huvudkontoret under veckorna 28, 29 och 30.

För felanmälan vänligen skicka ett mail till felanmalan@centrumfastigheter.nu 

Grillning på balkong

Med anledning av brandfaran det utgör tillåter vi inte grillning med varken kol eller gasolgrill på balkongerna i någon av våra fastigheter.

Det är däremot tillåtet att använda elgrill. Tänk på att höra med grannar som kan störas av oset innan ni börjar grilla med er elgrill.