Takrenovering påbörjad på Riddaren 1

Nu har takrenoveringen på fastighet Riddaren1 påbörjats. Byggställningar börjar komma på plats och tvättning av tak, elarbeten, takmålning och plåtarbeten kommer ske löpandes. Målningen kommer att ske under april/maj om temperaturen ligger över 5 grader. Om vädret tillåter kommer renoveringen vara slutförd redan under maj månad.