Grönfärgat varmvatten i Hagen

På grund av att en fjärrvärmeväxlare gått sönder vid Marknadsvägen 4 i Rimbo så kan varmvattnet där bli grönfärgat. Det är ingen fara om det kommer grönt vatten ur varmvattenkranen. Den gröna färgen är Pyranin och används av Norrtälje Energi för att hitta läckor. Det är godkänt av Livsmedelsverket. Någon risk för färgpåverkan på exempelvis tvätt, hår eller hud finns inte.

Det arbetas för fullt med att åtgärda felet och förhoppningen är att få fram en ny värmeväxlare så fort som möjligt!

Vill ni ha mer information om det grönfärgade vattnet besök gärna Norrtälje Energis hemsida www.norrtaljeenergi.se