Inflyttning 

Störning
Tänk på att det efter kl 22.00 skall vara så tyst att inte era grannar störs, blir ni störda av andra efter denna tid kan ni ringa vår störningsjour hos Securitas på tel: 019-324 325
Uppge namn och adress när ni ringer.

Fastighetsjour
Vi har också jour, observera att denna tjänst enbart gäller AKUTA fastighetsärenden.
Norrtälje: Nils Holmström 0733- 94 10 30 Rimbo: REDAB 0176-27 91 80

Ommålning
Om ni själva vill måla eller tapetsera om, tänk på att ni kan bli ersättningsskyldiga om arbetet ej har utförts fackmannamässigt eller är av sådan färg eller mönster som inte godkännes av Centrum Fastigheter. Hör av er till oss innan ni påbörjar några arbeten i lägenheten. Tänk på att om ni limmar upp spegelväggar så innebär det att rummet måste tapetseras om vid avflyttning.

Tvättstugan
När ni använder den gemensamma tvättstugan tänk på att lämna den väl rengjord, och respektera tvättiderna. Att respektera tvätttiderna innebär även att det inte är tillåtet att använda tvättstugan då den är bokad av någon annan.

Nycklar
Nycklarna ska förmedlas via Centrum Fastigheter om inte annat är överenskommit.
Tänk på att det är rätt antal nycklar i annat fall kan ni komma att debiteras för cylinderbyte.

Gemensamma utrymmen
Att bo i en hyresfastighet med flera lägenheter innebär att man delar utrymmen med andra hyresgäster så som korridorer, trapphus, innegårdar m.m. tänk på att hålla rent och inte förvara saker på dessa ytor.

Soprum
Soprummen i fastigheterna är endast till för hushållssopor. Grovsopor får hyresgästen själv forsla bort till kommunens sortergårdar.

 

 

Avflyttning

Uppsägning av lägenhet
När ni skall flytta ifrån lägenheten gäller tre ”hela” månaders uppsägningstid.
Uppsägningen skall vara skriftlig

Visning
Som avflyttande hyresgäst kommer ni att få visa er lägenhet för intressenter, det är därför viktigt att ni lämnar telefonnummer som vi kan nå er på (dagtid).

Utflyttning
Som tidpunkt för avflyttning gäller den dag som överenskommits på kontraktet vid uppsägningen, nycklarna skall lämnas till oss senast kl 12:00 avflyttningsdagen om denna dag är helgfri vardag, annars gäller senast kl 12:00 föregående arbetsdag om inte annat har avtalats.
Om ni har förlorat nycklar måste cylinderbyte ske, detta bekostas av hyresgästen.

Besiktning
Besiktning av lägenheten skall göras innan eller i samband med att nycklarna lämnas till oss, avtala tid för besiktning i god tid.
Lägenheten skall vid besiktningstillfället vara väl rengjord och tömd på möbler m.m.
Finns det skador i lägenheten som måste åtgärdas innan nästa hyresgäst kan överta lägenheten påtala detta i god tid innan avflyttningsdagen så att det kan åtgärdas i tid.
Om ni själva har målat eller tapetserat om, påtala även detta i god tid, ni kan bli ersättningsskyldiga om arbetet ej har utförts fackmannamässigt.
Observera att det ej är tillåtet att själv lämna nycklarna till inflyttande hyresgäst utan vårt medgivande.

Lite tips om sånt som ofta glöms bort vid avflyttningsstädning och flyttning:

  • Spisen skall dras ut och rengöras på sidor och bakstycke.
  • Ugnen görs rent invändigt och plåtarna rengörs väl.
  • Fläkten och i förekommande fall filtret rengörs väl.
  • Kyl/frys rengörs, avfrostas och luftas.
  • Golvbrunn i badrum rensas.
  • Fönster skall putsas.
  • Ni som har eget elabonnemang, glöm ej att meddela att ni skall flytta.
  • Torka ur samtliga skåp och garderober både invändigt och utvändigt.
  • Torka av lister, kontakter, rör, rörklammer m.m.
  • Rensa väggarna från spikar och krokar.


Är lägenheten inte ordentligt avstädad och tömd debiteras ni kostnaden för iordningställande.

 

Soprummen
Alla eventuella grovsopor får hyresgästen själv forsla bort till kommunens sortergårdar, dom får inte ställas i fastighetens soprum.

Garage / Parkeringsplats
Tänk på att säga upp er garage/ parkeringsplats i samband med uppsägningen av lägenheten.

Förråd
Glöm ej att tömma och städa ur ert lägenhetsförråd.

Slutligen vill vi önska er lycka till med flytten!